1990

Project

Location

Date

Hillside West

Shibuya-ku, Tokyo

1998

Kaze-no-Oka Crematorium

Nakatsu, Oita

1997

Makuhari Messe II, North Hall

Chiba City, Chiba

1997

Natori Performing Arts Center

Natori, Miyagi

1997

Shinohara Community Center

Yokohama, Kanagawa

1997

Floating Pavilion

Groningen, Netherlands

1996

Fukuoka University Helios Plaza

Fukuoka, Fukuoka

1996

Kanagawa University Auditorium

Yokohama, Kanagawa

1996

Isar Büro Park

Munich, Germany

1995

Tokyo Church of Christ

Shibuya-ku, Tokyo

1995

Keio University Shonan Fujisawa Campus (SFC)Ⅰ-Ⅳ

Fujisawa, Kanagawa

1994

(1990 - 1994)

Kirishima International Concert Hall

Aira-gun, Kagoshima

1994

Nakatsu Obata Memorial Library

Nakatsu, Oita

1993

Novartis Pharma Tsukuba Research Institute

Tsukuba, Ibaraki

1993

Yerba Buena Center for the Arts

California, United States

1993

YKK R&D Center

Sumida-ku, Tokyo

1993

Hillside Terrace Complex I-Ⅵ

Shibuya-ku, Tokyo

1992

(1969 - 1992)

Tokyo Metropolitan Gymnasium

Shibuya-ku, Tokyo

1990