TEAM

Principal

Deputy Directors

Associates

Staff

 • Shigeki Honda
 • Masaru Sasaki
 • Kazuo Sato
 • Hisashi Nakai
 • Takeshi Sora
 • Kenichi Tokiwa
 • Ikuko Wada
 • Hiroyuki Matsuda
 • Azusa Ino
 • Shu Nakamura
 • Daisuke Hakamada
 • Taiga Nishio
 • Masahiro Sawaya
 • Syunpei Tomosada
 • Yukie Miyashita
 • Shannon Heng
 • Yukai Hatayama